14 Grudzień 2018
Nawigacja
· Strona główna
· Pobierz
· Linki
· Galeria zdjęć
· Baza EGBiL
· Baza BDOT/GESUT
· Wykaz materiałów PODGiK
· Jak dojechać
· Kontakt
· Szukaj

· Godła w skali 1:5000
· Układ współrzędnych 2000
· Narady koordynacyjne
· Analiza materiałów PODGiK
Aktualnie online
· Gości online: 2

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 1
· Najnowszy użytkownik: Admin
BIP

GUGiK

Analiza materiałów PODGiK
Charakterystyka materiałów do wykorzystania przy realizacji robót geodezyjnych z terenu działania PODGiK w Sanoku


1. Miasto Sanok:
- osnowa III kl. i pomiarowa, sytuacyjna i wysokościowa
- mapa zasadnicza numeryczna w skali 1:500, w programie TurboEwid
- zarys pomiarowy
- mapa ewidencji gruntów numeryczna ( TurboEwid )
- współrzędne punktów granicznych w terenach zabudowanych zostały obliczone
z operatu ewidencji gruntów 1960 r. Osnowa została włączona w 1974 r. do nowej osnowy (II kl.). Punkty nie odszukane zostały przeliczone na podstawie danych z operatu z 1960 r.
- współrzędne punktów granicznych terenów rolnych pozyskano metodą fotogrametryczną (dla tych terenów osnowa z 1960 r. nie spełnia kryteriów dokładnościowych i nie można było jej przeliczyć).


2. Miasto Zagórz:
- osnowa II kl. i pomiarowa, sytuacyjna i wysokościowa
- mapa zasadnicza numeryczna w skali 1:500, w programie TurboEwid
- zarys pomiarowy
- mapa ewidencji gruntów
- współrzędne punktów granicznych pozyskano z istniejących opracowań (starej ewidencji) a część metodą fotogrametryczną

Dla miast Sanoka i Zagórza w roku 1973 wykonano renowację sieci triangulacyjnej tak aby wszystkie punkty miały błąd położenia mniejszy od 5 cm. Jest to sieć kątowo liniowa, w której kąty pomierzono instrumentem Wild T 3, a długości boków dalmierzem EOK 2000. W latach 1973-1974 dla miasta Sanoka wykonano inwentaryzację wszystkich istniejących osnów geodezyjnych a następnie wykonano projekt osnowy poligonowej II kl. (wg DII). Projekt zrealizowano: kąty mierzono instrumentem Wild T II, a długości dalmierzem Wild DI 10. Po wyrównaniu na maszynach liczących Odra uzyskano błąd położenia punktów mniejszy od 10 cm. Podobne prace wykonano na obiekcie Zagórz. W roku 1978 dla w/w obiektów wykonano zdjęcia lotnicze, na podstawie których zostały opracowane mapy zasadnicze. Przy opracowaniu map zasadniczych wykorzystano istniejące materiały, dotyczące pomiarów sytuacyjnych, inwentaryzacji powykonawczych oraz opracowań prawnych.

Gm. Sanok:

3. Bykowce:
- osnowa III kl. (GPS) i pomiarowa (sytuacyjna)
- mapa zasadnicza w skali 1:1000 w programie TurboEwid
- mapa ewidencji gruntów
- operat ze scalenia gruntów wsi Bykowce (osnowa scaleniowa, pomiar terenów budowlanych, szkice wyniesienia projektu na grunt).

Osnowa scaleniowa nie jest dowiązania do nowej osnowy. Przy wykonywaniu podziałów należy odszukać osnowę scaleniową oraz punkty graniczne, które należy zamierzyć na nową osnowę a następnie nie odnalezione punkty graniczne przeliczyć ze szkiców scaleniowych. Nie wolno liczyć współrzędnych punktów granicznych ze starej osnowy scaleniowej, a potem wynosić z nowej, założonej na podstawie obserwacji GPS !

4. Czerteż:
- osnowa III kl. i pomiarowa sytuacyjna
- mapa zasadnicza w skali 1:1000 w programie TurboEwid
- mapa ewidencji gruntów w skali 1:2000
- operat z założenia ewidencji gruntów 1946 r. i 1955 r.


Przy podziałach można korzystać w ograniczonym zakresie z w/w operatów (czołówki działek). Nie ma możliwości dowiązania i przeliczenia osnowy ewidencyjnej (nie jest możliwe odszukanie starych punktów). Brak danych do wznowienia punktów granicznych.

5. Dębna:
- osnowa III kl. plus pomiarowo-sytuacyjna
- mapa zasadnicza w skali 1:1000 w programie TurboEwid
- mapa ewidencji gruntów w skali 1:2880
- brak danych do wznowienia punktów granicznych.

6. Dobra:
- osnowa III kl. plus pomiarowo-sytuacyjna
- mapa zasadnicza w skali 1:1000 w programie TurboEwid
- mapa ewidencji gruntów w skali 1:2000

7. Hłomcza:
- osnowa III kl. plus pomiarowo-sytuacyjna
- mapa zasadnicza w skali 1:1000 w programie TurboEwid
- zmodernizowany w 2008r. operat ewidencji gruntów i budynków

8. Falejówka Raczkowa
Srogów Dolny
Srogów Górny
Pakoszówka

- osnowa III kl. plus pomiarowo-sytuacyjna
- mapa zasadnicza w skali 1:1000 w programie TurboEwid
- mapa ewidencji gruntów w skali 1:2880
- operaty ewidencji gruntów

W operatach znajdują się czołówki działek. Brak jest osnowy do wyliczenia współrzędnych punktów granicznych. Nie ma możliwości wznowienia punktów granicznych. Podczas wykonywania podziałów w przypadku zgodności mapy ewidencyjnej z pomiarem stanu użytkowania na gruncie oraz za zgodą stron potwierdzoną podpisaniem protokołu z ustalenia granic nieruchomości przyjmować granice spokojnego użytkowania, w pozostałych przypadkach rozgraniczać.

9. Płowce:
- osnowa III kl. plus pomiarowo-sytuacyjna
- mapa zasadnicza w skali 1:1000 w programie TurboEwid
- operat z założenia ewidencji gruntów, nowy pomiar, osnowa przeliczona na układ 65 (lata 60-te)-bez stabilizacji.
- w miarę możliwości odszukać i zamierzyć osnowę z założenia ewidencji

10. Międzybrodzie:
- osnowa III kl. plus pomiarowo-sytuacyjna
- mapa zasadnicza w skali 1:1000 w programie TurboEwid
- mapa ewidencji gruntów w skali 1:2000
- operat scaleniowy
- zmodernizowany w 2006r. operat ewidencji gruntów i budynków
- zarys pomiarowy

Do podziałów można przyjmować obliczone z operatu z odnowienia mapy ewidencji gruntów współrzędne punktów granicznych. W razie wątpliwości należy korzystać ze szkiców wyniesienia projektu scalenia. Osnowa scaleniowa została odszukana, pomierzona i ponownie wyrównana.

11. Mrzygłód:
- osnowa III kl. plus pomiarowo-sytuacyjna
- mapa zasadnicza w skali 1:1000 w programie TurboEwid

Obiekt poscaleniowy. Scalenie wykonane zostało na nową osnowę i obliczono współrzędne punktów granicznych. Ze współrzędnych można wynosić punkty graniczne.

12. Tyrawa Solna:
- osnowa III kl. plus pomiarowo-sytuacyjna
- mapa zasadnicza w skali 1:1000 w programie TurboEwid
- mapa ewidencji gruntów w skali 1:2000
- operat scaleniowy
- zmodernizowany w 2007r. operat ewidencji gruntów i budynków

Odszukano i zamierzono osnowę scaleniową w oparciu o punkty II I III klasy. Po wyrównaniu obliczono współrzędne punktów granicznych. Część punktów granicznych pomierzono bezpośrednio. Z uwagi na występujące duże różnice z pomiaru bezpośredniego szkicami wyniesienia projektu, przy wykonywaniu podziałów zaleca się odszukanie starej osnowy jak najwięcej ograniczników-odszukać, powtórnie zamierzyć, a pozostałe przeliczyć. Do wznowienia jako materiał podstawowy przyjmować szkice ze scalenia a współrzędne graniczników jako materiał pomocniczy.

13. Strachocina:
- osnowa III kl. plus pomiarowo-sytuacyjna
- mapa zasadnicza w skali 1:1000 w programie EwMapa

Obiekt posacaleniowy. Scalenie wykonano na nową osnowę. Obliczone współrzędne punktów granicznych. Do podziałów i wznowienia korzystać ze współrzędnych i szkiców wyniesienia.

14. Jurowce:
- osnowa III kl. plus pomiarowo-sytuacyjna
- mapa zasadnicza w skali 1:1000 w programie TurboEwid
- operat ewidencji gruntów

Z operatu ewidencji gruntów można wykorzystać miary czołowe. Nie ma możliwości obliczenia współrzędnych punktów granicznych. Podczas wykonywania podziałów w przypadku zgodności mapy ewidencyjnej z pomiarem stanu użytkowania na gruncie oraz za zgodą stron potwierdzoną podpisaniem protokołu z ustalenia granic nieruchomości przyjmować granice spokojnego użytkowania, w pozostałych przypadkach rozgraniczać.

15. Kostarowce:
- osnowa III kl. plus pomiarowo-sytuacyjna
- mapa zasadnicza w skali 1:1000 w programie TurboEwid
- mapa ewidencji gruntów w skali 1:2000


Operat ze scalenia, osnowa scaleniowa nie jest dowiązana do nowej osnowy. Punkty graniczne nie mogą być obliczone ze współrzędnych. Przy podziałach należy odszukać osnowę scaleniową, punkty graniczne pomierzyć na nową osnowę . Brakujące punkty graniczne obliczyć na podstawie szkiców wyniesienia.

16. Wujskie:
- osnowa III kl. plus pomiarowo-sytuacyjna
- mapa zasadnicza w skali 1:1000 w programie TurboEwid
- mapa ewidencyjna w skali 1:2880


Operat ze scalenia, osnowa scaleniowa nie jest dowiązana do nowej osnowy. Punkty graniczne nie mogą być obliczone ze współrzędnych. Przy podziałach należy odszukać osnowę scaleniową, punkty graniczne pomierzyć na nową osnowę . Brakujące punkty graniczne obliczyć na podstawie szkiców wyniesienia.

Gm. Tyrawa Wołoska:

17. Tyrawa Wołoska:
- osnowa III kl. plus pomiarowa, przemierzona podczas modernizacji w 2008r.
- mapa zasadnicza w skali 1:1000 w programie TurboEwid
- mapa ewidencyjna w skali 1:2000.
- zmodernizowany w 2008r. operat ewidencji gruntów i budynków.

18. Hołuczków
Kreców
Lachawa
Rakowa
Rozpucie
Siemuszowa
Wola Krecowska:

- osnowa III kl. plus pomiarowa,
- mapa zasadnicza w skali 1:1000 w programie TurboEwid
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Wygenerowano w sekund: 0.02