14 Grudzień 2018
Nawigacja
· Strona główna
· Pobierz
· Linki
· Galeria zdjęć
· Baza EGBiL
· Baza BDOT/GESUT
· Wykaz materiałów PODGiK
· Jak dojechać
· Kontakt
· Szukaj

· Godła w skali 1:5000
· Układ współrzędnych 2000
· Narady koordynacyjne
· Analiza materiałów PODGiK
Aktualnie online
· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 1
· Najnowszy użytkownik: Admin
BIP

GUGiK

Posiedzenia ZUD
Narady koordynacyjne odbywać się będą w Sanoku przy ul. Kościuszki 36 w pokoju nr 22 w godzinach 8-14.
W przypadku zmiany terminu narad koordynacyjnych zainteresowanych powiadomi się telefonicznie
Nieobecność konsultantów narad koordynacyjnych, jak również przedstawicieli innych zainteresowanych jednostek nie wstrzymuje pracy i jest traktowane jako brak zastrzeżeń do projektu.
Jednocześnie przypomina się uprawnionym do projektowania, że projekty należy składać na dwa dni robocze przed terminem narady koordynacyjnej.


Zgodnie z atr. 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.1287, z późn. zm.):
„Podmioty, które władają sieciami uzbrojenia terenu, są obowiązane do współdziałania ze starostami w procesie zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. W szczególności podmioty te są obowiązane do:
1) wydania opinii co do zgodności treści utworzonej przez starostę inicjalnej bazy danych ze stanem wynikającym z dokumentacji prowadzonej przez te podmioty, w tym wskazania ewentualnych nieprawidłowości w treści tej bazy;
2) delegowania swoich przedstawicieli na narady koordynacyjne.”


Terminy narad koordynacyjnych na rok 2019:

07.01.2019
21.01.2019
04.02.2019
18.02.2019
04.03.2019
18.03.2019
01.04.2019
15.04.2019
06.05.2019
20.05.2019
03.06.2019
17.06.2019
16.12.2019
01.07.2019
15.07.2019
29.07.2019
12.08.2019
26.08.2019
09.09.2019
23.09.2019
07.10.2019
21.10.2019
04.11.2019
18.11.2019
02.12.2019


Terminy narad koordynacyjnych na rok 2018:

08.01.2018
22.01.2018
05.02.2018
19.02.2018
05.03.2018
19.03.2018
09.04.2018
23.04.2018
07.05.2018
21.05.2018
04.06.2018
18.06.2018
02.07.2018
16.07.2018
30.07.2018
13.08.2018
27.08.2018
10.09.2018
24.09.2018
08.10.2018
22.10.2018
05.11.2018
19.11.2018
03.12.2018
17.12.2018


Terminy narad koordynacyjnych na rok 2017:

09.01.2017
23.01.2017
06.02.2017
20.02.2017
06.03.2017
20.03.2017
03.04.2017
24.04.2017
08.05.2017
22.05.2017
05.06.2017
19.06.2017
03.07.2017
17.07.2017
31.07.2017
21.08.2017
04.09.2017
18.09.2017
02.10.2017
16.10.2017
06.11.2017
20.11.2017
04.12.2017
18.12.2017


Terminy narad koordynacyjnych na rok 2016:

11.01.2016
25.01.2016
08.02.2016
22.02.2016
07.03.2016
21.03.2016
04.04.2016
18.04.2016
09.05.2016
23.05.2016
06.06.2016
20.06.2016
04.07.2016
18.07.2016
08.08.2016
22.08.2016
05.09.2016
19.09.2016
03.10.2016
17.10.2016
07.11.2016
21.11.2016
05.12.2016
19.12.2016


Terminy narad koordynacyjnych na rok 2015:

12.01.2015
26.01.2015
09.02.2015
23.02.2015
09.03.2015
23.03.2015
13.04.2015
27.04.2015
11.05.2015
25.05.2015
08.06.2015
22.06.2015
06.07.2015
20.07.2015
03.08.2015
17.08.2015
31.08.2015
14.09.2015
28.09.2015
12.10.2015
26.10.2015
09.11.2015
23.11.2015
07.12.2015


Terminy narad koordynacyjnych na rok 2014:

13.01.2014
27.01.2014
10.02.2014
24.02.2014
10.03.2014
24.03.2014
07.04.2014
28.04.2014
12.05.2014
26.05.2014
09.06.2014
23.06.2014
07.07.2014
21.07.2014
11.08.2014
25.08.2014
08.09.2014
22.09.2014
06.10.2014
20.10.2014
03.11.2014
17.11.2014
01.12.2014
15.12.2014


Terminy posiedzeń ZUD w roku 2013:

14.01.2013
28.01.2013
11.02.2013
25.02.2013
11.03.2013
25.03.2013
08.04.2013
22.04.2013
06.05.2013
20.05.2013
03.06.2013
17.06.2013
01.07.2013
15.07.2013
29.07.2013
12.08.2013
26.08.2013
09.09.2013
23.09.2013
07.10.2013
21.10.2013
04.11.2013
18.11.2013
02.12.2013
16.12.2013


Terminy posiedzeń ZUD w roku 2012:

09-01-2012
23-01-2012
06-02-2012
20-02-2012
05-03-2012
19-03-2012
02-04-2012
16-04-2012
07-05-2012
21-05-2012
04-06-2012
18-06-2012
02-07-2012
16-07-2012
30-07-2012
13-08-2012
27-08-2012
10-09-2012
24-09-2012
08-10-2012
22-10-2012
05-11-2012
19-11-2012
03-12-2012
17-12-2012


Terminy posiedzeń ZUD w roku 2011:

17-01-2011
31-01-2011
14-02-2011
07-03-2011
21-03-2011
04-04-2011
18-04-2011
09-05-2011
23-05-2011
06-06-2011
20-06-2011
04-07-2011
18-07-2011
01-08-2011
22-08-2011
05-09-2011
19-09-2011
03-10-2011
17-10-2011
07-11-2011
21-11-2011
05-12-2011
19-12-2011


Terminy posiedzeń ZUD w roku 2010:

11-01-2010
25-01-2010
08-02-2010
22-02-2010
08-03-2010
22-03-2010
12-04-2010
26-04-2010
10-05-2010
24-05-2010
07-06-2010
21-06-2010
05-07-2010
19-07-2010
02-08-2010
16-08-2010
30-08-2010
13-09-2010
27-09-2010
11-10-2010
25-10-2010
08-11-2010
22-11-2010
06-12-2010
20-12-2010
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Wygenerowano w sekund: 0.04