Mapy z projektem podziału
Dodane przez Admin dnia Maj 23 2016
W załączeniu umieszczam pismo nr GK-I.7220.4.4.2016 z dnia 18.05.2016r. otrzymane od Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego dotyczące treści mapy z projektem podziału. W związku z powyższym przypominam o obowiązku przestrzegania § 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663), odnośnie treści sporządzanych map z projektem podziałów, a w szczególności umieszczaniu szkicu orientacyjnego oraz niezbędnych do projektu podziału elementów zagospodarowania terenu.

Artur Kukla
Treść rozszerzona
W załączeniu umieszczam pismo nr GK-I.7220.4.4.2016 z dnia 18.05.2016r. otrzymane od Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego dotyczące treści mapy z projektem podziału. W związku z powyższym przypominam o obowiązku przestrzegania § 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663), odnośnie treści sporządzanych map z projektem podziałów, a w szczególności umieszczaniu szkicu orientacyjnego oraz niezbędnych do projektu podziału elementów zagospodarowania terenu.

Artur Kukla