STABILIZACJA PRZY PODZIALE - INFORMACJA
Dodane przez Admin dnia Grudzień 07 2015
W załączeniu umieszczam pismo nr GK-I.7220.45.2015 z dnia 03.12.2015r. otrzymane od Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego dotyczące stabilizacji nowych punktów granicznych przed wydaniem decyzji zatwierdzającej podział. W związku z powyższym w składanych do PODGiK w Sanoku operatach z podziałów działek proszę o przestrzeganie przepisów przywołanych w niniejszym piśmie

Artur Kukla


Treść rozszerzona
W załączeniu umieszczam pismo nr GK-I.7220.45.2015 z dnia 03.12.2015r. otrzymane od Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego dotyczące stabilizacji nowych punktów granicznych przed wydaniem decyzji zatwierdzającej podział. W związku z powyższym w składanych do PODGiK w Sanoku operatach z podziałów działek proszę o przestrzeganie przepisów przywołanych w niniejszym piśmie

Artur Kukla