Nowelizacji ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
Dodane przez Admin dnia Lipiec 14 2014
W związku z wejściem w życie dnia 12.07.2014r. nowelizacji ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz rozporządzeń wykonawczych tj :
-Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadamiania o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
-Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych,
-Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty,
proszę o zapoznanie się z w.w. przepisami prawa oraz od dnia 14.07.2014r. przy zgłaszaniu robót geodezyjnych oraz przekazywaniu ich wyników do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego stosowania wzorów dokumentów z powyższych rozporządzeń.
Artur Kukla